Mở lớp học Global Understanding

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội giao lưu với các sinh viên quốc tế và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Tổ Tư vấn Du học triển khai khóa học “Global Understanding” (Hiểu Biết Toàn Cầu) trong Học kỳ 1 Năm học 2015-2016. Thông tin cụ thể về khóa học như sau:


1. Nội dung khóa học:
- Học trực tuyến thông qua video conference với sinh viên của các trường quốc tế: Trường Appalachian (Hoa Kỳ), University of Americas (Mexico), Burapha (Thái Lan), Chien-Hsin University of Science and Technology (Taiwan), North Eastern University và Beijing International Studies University (Trung Quốc)
- Nội dung học được thiết kế theo từng chủ đề (văn hóa, giáo dục, môi trường học tập, chủ đề tự chọn) và sinh viên tự do thảo luận với SV nước ngoài
- Tìm hiểu về nền văn hóa, cuộc sống và môi trường học tập tại các quốc gia
- Nâng cao kĩ năng làm việc nhóm qua mạng
- Điểm số của khóa học sẽ được tính thành điểm quy đổi cho một trong các môn học sau: Lịch sử văn minh thế giới (1&2), Sức khỏe môi trường, Nói và trình bày tiếng Việt hoặc SV có thể chọn học để nâng cao trình độ tiếng Anh


2. Quy mô lớp học: 20 - 30 sinh viên
 

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ
 

4. Thời gian học: buổi tối (dự kiên tối thứ 4, 7h – 9h) và buổi trưa (từ 11h-12h) bắt đầu vào HK1 năm học 2015 – 2016
 

5. Đối tượng học: Sinh viên toàn trường có nguyện vọng tham gia lớp
 

6. Yêu cầu: sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, năng động nhiệt tình, có tinh thần giao lưu học hỏi với bạn bè quốc tế
 

Các bạn sinh viên mong muốn tham gia lớp học này vui lòng gửi thông tin đăng ký, bao gồm:
- Ghi rõ: Đăng ký tham gia lớp Global Understanding
- Họ và tên
- Ngày sinh
- Mã sinh viên
- Lớp
- Số điện thoại


Thông tin đăng kí gửi qua email: tranlkimdung@dtu.edu.vn trước ngày 10/08/2015Trung tâm sẽ tổ chức phỏng vấn tuyển chọn sinh viên tham gia.

3.0