Chương trình Du học tại chỗ lấy Bằng Mỹ của Đại học UPPER IOWA

Chương trình Du học Tại chỗ lấy bằng Đại học Upper Iowa tại Đại học Duy Tân tuyển sinh các chuyên ngành:

 • Công nghệ Thông tin
 • Hệ thống Thông tin
 • Quản trị Kinh doanh
 • Quản trị Tài chính

Đối tượng Tuyển sinh:

 • Học sinh đã tốt nghiệp Phổ thông Trung học.
 • Sinh viên chuyển đổi tín chỉ từ các trường Đại học, Cao đẳng.

Hình thức xét tuyển

 • Xét tuyển theo học bạ hoặc theo Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
 • Sinh viên chuyển đổi tín chỉ nộp hồ sơ dự tuyển kèm với bảng điểm tại trường đang học để được xem xét chuyển đổi.

Hồ sơ Dự tuyển

 • Kết quả kỳ thi THPT quốc gia (nếu xét tuyển theo Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia)
 • Học bạ THPT (Bản sao)
 • Bằng tốt nghiệp PTTH (Bản sao) hoặc Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời (Bản gốc)
 • Giấy Chứng nhận Đối tượng Ưu tiên (nếu có)

2.0