CHƯƠNG TRÌNH DU HOC TẠI CHỖ LẤY BẰNG MỸ CỦA ĐẠI HỌC UPPER IOWA

Chương trình Du học Tại chỗ là chương trình liên kết đào tạo bậc Cử nhân 4 năm giữa Đại học Duy Tân và Đại học Upper Iowa (Hoa Kỳ).

Sinh viên tham gia chương trình sẽ học toàn bộ 4 năm tại Đại học Duy Tân, các môn học trong chương trình sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, trong đó hơn 60% khối lượng do các giáo sư đến từ Upper Iowa trực tiếp giảng dạy và phần còn lại do các giảng viên người nước ngoài và người Việt của Đại học Duy Tân đảm nhận. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận bằng Cử nhân Đại học do Đại học Upper Iowa cấp, có giá trị toàn cầu. Đây là chương trình học tại Việt Nam, lấy bằng Mỹ có Kiểm định Vùng (Trung Bắc Mỹ) - hình thức kiểm định chất lượng đào tạo toàn cơ sở giáo dục cao nhất ở Mỹ.

Lộ trình học tập:

Ưu điểm của chương trình:

  1. Học tại Việt Nam - cơ hội nhận bằng đại học Mỹ với chi phí thấp
  • Sinh viên sẽ theo học 4 năm tại Đại học Duy Tân và sau khi tốt nghiệp lấy bằng Mỹ (có Kiểm định Vùng Trung Bắc, Mỹ - Kiểm định toàn cơ sở giáo dục cao nhất dành cho các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ) của Đại học Upper Iowa, Mỹ.
  • Theo học chương trình này, tổng chi phí học tập của sinh viên chỉ bằng 1/10 so với du học tại Mỹ để lấy bằng Cử nhân Đại học cũng tại Đại học Upper Iowa.
  1. Đào tạo mang tính ứng dụng (Hands-on training)

Các ngành đào tạo tại Đại học Duy Tân kết hợp chặt chẽ các lý thuyết và các kiến thức, kỹ năng thực tế thông qua việc sử dụng những phương pháp đào tạo mang tính ứng dụng cao, giúp sinh viên trở nên năng động và làm chủ được công việc của mình.

  1. Cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Sinh viên thuộc chương trình Du học Tại chỗ của Upper Iowa sẽ được đào tạo từ kiến thức chuyên môn cho đến các kỹ năng nghề nghiệp thực tế và các kỹ năng mềm trong công việc. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận bằng Cử nhân Đại học do Đại học Upper Iowa cấp, có giá trị toàn cầu. Chính vì vậy, năng lực của sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ được khẳng định trên thị trường lao động trong nước mà còn ở nước ngoài, mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn.

  1. Đội ngũ giảng viên đến từ Đại học Upper Iowa (Mỹ)

Tham gia chương trình này, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội học tập, làm việc trực tiếp cùng với các giáo sư giàu kinh nghiệm đến từ Đại học Upper Iowa, Hoa Kỳ.

  1. Cơ hội tham gia ‘Discovery Semester’

‘Discovery Semester’ (Học kỳ Khám phá) được thiết kế nhằm giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm 1 học kỳ tại một trong ba nước (Mỹ, HongKong hoặc Malaysia) để học tập, nâng cao kỹ năng tiếng Anh và trải nghiệm các giá trị văn hóa mới.